พ่นสารเคมีกำจัดยุงให้แก่สถานศึกษาในพื้นที่ตำบลวังดิน


วันที่ 29 มิ.ย. 63 อบต.วังดิน ทำการพ่นสารเคมีกำจัดยุงให้แก่ โรงเรียนบ้านวังดิน โรงเรียนสามัคคีวิทยาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ เพื่อกำจัดยุงลายและป้องกันไข้เลือดออกในช่วงฤดูฝนและช่วงเปิดภาคเรียน

29/06/2020

341

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลวังดิน
หมู่ที่ 8 ตำบลวังดิน อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  53000 
Tel. 0-5581-9089  Fax. 0-5581-9090
E-mail::  wangdin_utt@hotmail.com
เว็บไซด์ : www.wangdin.go.th