โครงการ "พัฒนาตำบลวังดิน" เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง


วันที่ 11 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลวังดิน ได้ดำเนินโครงการ "พัฒนาตำบลวังดิน" โดยมีกิจกรรม ดังนี้
1. ตัดหญ้า ปรับภูมิทัศน์บริเวณซุ้มประตูทางเข้าตำบลวังดิน
2. ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
3. ทาสีซุ้มประตูทางเข้าตำบลวังดิน
โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

11/08/2020

384

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลวังดิน
หมู่ที่ 8 ตำบลวังดิน อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  53000 
Tel. 0-5581-9089  Fax. 0-5581-9090
E-mail::  wangdin_utt@hotmail.com
เว็บไซด์ : www.wangdin.go.th