โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น


วันที่ 29 ก.ย 2563 อบต.วังดิน จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งได้รับอนุเคราะห์วิทยากรจาก สำนักงาน กกต. จ.อุตรดิตถ์ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ คือ เจ้าหน้าที่ อบต.วังดิน สมาชิกสภาฯ ฝ่ายปกครอง และหน่วยงานราชการในพื้นที่ รวม 70 คน

29/09/2020

313

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลวังดิน
หมู่ที่ 8 ตำบลวังดิน อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  53000 
Tel. 0-5581-9089  Fax. 0-5581-9090
E-mail::  wangdin_utt@hotmail.com
เว็บไซด์ : www.wangdin.go.th