การดำเนินการป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก หมู่ที่ 5 บ้านหนองป่าไร่


เมื่อวันที่ 6 ก.ย. - 2 ต.ค. 63 อบต.วังดิน ร่วมกับ รพ.สต.วังดิน และ อสม. หมู่ที่ 5 บ้านหนองป่าไร่ ร่วมดำเนินการป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกตามมาตรการของ จ.อุตรดิตถ์ กรณี พบผู้ป่วยไข้เลือดออกบริเวณ หมู่ที่ 5 บ้านหนองป่าไร่ จำนวน 1 ราย โดยมีการสำรวจลูกน้ำยุงลาย ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ใส่ทรายอะเบท และพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย จำนวน 6 ครั้ง

05/10/2020

296

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลวังดิน
หมู่ที่ 8 ตำบลวังดิน อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  53000 
Tel. 0-5581-9089  Fax. 0-5581-9090
E-mail::  wangdin_utt@hotmail.com
เว็บไซด์ : www.wangdin.go.th