สนับสนุนการใช้ภาชานะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม


ขอเชิญชวน เจ้าหน้าที่ อบต.วังดิน และประชาชนในตำบลวังดิน ร่วมกันคัดแยกขยะและใช้ภาชนะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ลดใช้ถุงพลาสติก ใช้ถุงผ้า พกกล่อง/ปิ่นโตพร้อมใส่อาหาร เป็นต้น

05/02/2020

332

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลวังดิน
หมู่ที่ 8 ตำบลวังดิน อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  53000 
Tel. 0-5581-9089  Fax. 0-5581-9090
E-mail::  wangdin_utt@hotmail.com
เว็บไซด์ : www.wangdin.go.th