กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563


วันที่ 21 ต.ค. 2563 อบต.วังดิน จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563 โดยการจัดทำเสวียนต้นไม้ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย รดน้ำ ตัดกิ่งตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับ และทำความสะอาดบริเวณโดยรอบที่ทำการ อบต.วังดิน

21/10/2020

274

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลวังดิน
หมู่ที่ 8 ตำบลวังดิน อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  53000 
Tel. 0-5581-9089  Fax. 0-5581-9090
E-mail::  wangdin_utt@hotmail.com
เว็บไซด์ : www.wangdin.go.th