มาตรการประหยัดพลังงาน อบต.วังดิน ปี 2563


มาตรการประหยัดพลังงาน อบต.วังดิน ปี 2563

20/01/2020

349

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลวังดิน
หมู่ที่ 8 ตำบลวังดิน อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  53000 
Tel. 0-5581-9089  Fax. 0-5581-9090
E-mail::  wangdin_utt@hotmail.com
เว็บไซด์ : www.wangdin.go.th