กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์


วันที่ 25 พ.ย. 63 อบต.วังดิน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยา โดยมี นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิด และมีหน่วยงานต่างๆร่วมกิจกรรม ได้แก่ กรมทหารม้าที่ 2 ค่าย ม.พัน 7 หน่วยงานราชการในตำบลวังดิน นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน ฝ่ายปกครอง ฝ่ายรักษาความแลอดภัย อสม.และประชาชนตำบลวังดิน

25/11/2020

357

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลวังดิน
หมู่ที่ 8 ตำบลวังดิน อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  53000 
Tel. 0-5581-9089  Fax. 0-5581-9090
E-mail::  wangdin_utt@hotmail.com
เว็บไซด์ : www.wangdin.go.th