รณรงค์วันงดสูบบหรี่โลก 2564


วันที่ 31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก !!
ขอเชิญชวน พี่น้องชาวตำบลวังดิน ร่วมรณรงค์งดสูบบหรี่ เพื่อความปลอดภัยของตัวท่าน คนรอบข้าง และห่างไกลจากโรคโควิด 19

28/05/2021

120

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลวังดิน
หมู่ที่ 8 ตำบลวังดิน อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  53000 
Tel. 0-5581-9089  Fax. 0-5581-9090
E-mail::  wangdin_utt@hotmail.com
เว็บไซด์ : www.wangdin.go.th