วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ปีงบประมาณ 2563


องค์การบริหารส่วนตำบลวังดิน ขอร่วมสนับสนุนการต่อต้านคอรัปชั่น และขอเชิญชวนท่านสมาชิก เชิญชวนประชาชนในตำบลวังดินร่วมรณรงค์กิจกรรม "วันต่อต้านคอร์รัปชั่น 2562"  

09/12/2019

130

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลวังดิน
หมู่ที่ 8 ตำบลวังดิน อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  53000 
Tel. 0-5581-9089  Fax. 0-5581-9090
E-mail::  wangdin_utt@hotmail.com
เว็บไซด์ : www.wangdin.go.th