8 แนวทางสอนลูกให้พิทักษ์สิ่งแวดล้อม


อบต.วังดิน ขอเชิญชวนประชาชนในตำบลวังดิน รวมรณรค์การรักษาสิ่งแวดล้อมโดยการนำ หลักการ "8 แนวทางสอนลูกให้พิทักษ์สิ่งแวดล้อม" เพื่อให้บุตร หลาน และเยาวชนสำนึกและมีมีความรู้ในการรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งในตำบลวังดิน และสถานที่อื่น ๆ

 

ขอบคุณข้อมูล : www.manager.co.th

13/11/2019

145

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลวังดิน
หมู่ที่ 8 ตำบลวังดิน อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  53000 
Tel. 0-5581-9089  Fax. 0-5581-9090
E-mail::  wangdin_utt@hotmail.com
เว็บไซด์ : www.wangdin.go.th