10 วิธีรักษาสิ่งแวดล้อม


เนื่องจากปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมถูกทำลายและลดลงอย่างต่อเนื่อง อบต.วังดิน จึงแนะนำการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีง่ายๆ เพื่อใหประชาชนตำบลวังดิน นำไปปฏิบัติและแนะนำคนรอบข้างเพื่อลดการทำลายสิ่งแวดล้อม ด้วยการนำ 10 วิธีการรักษาสิ่งแวดล้อมนำไปปรับใช้ 

ขอบคุณข้อมูล : สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 

10/02/2020

159

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลวังดิน
หมู่ที่ 8 ตำบลวังดิน อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  53000 
Tel. 0-5581-9089  Fax. 0-5581-9090
E-mail::  wangdin_utt@hotmail.com
เว็บไซด์ : www.wangdin.go.th