วันที่ 5 มิถุนายน วันสิ่งแวดล้อมโลก "3 วิธีไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม"


เนื่องจาก วันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก อบต.วังดิน จึงแนะนำความรู้การรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีง่ายไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม สามารถทำได้ทุกที่และทำได้ทุกคนด้วย 3 วิธีง่ายๆ คืด ทิ้งขยะลงถัง คัดแยกขยะ และลดการใช้ถุงพลาสติก

ขอบคุณข้อมูล : สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย

05/06/2020

222

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลวังดิน
หมู่ที่ 8 ตำบลวังดิน อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  53000 
Tel. 0-5581-9089  Fax. 0-5581-9090
E-mail::  wangdin_utt@hotmail.com
เว็บไซด์ : www.wangdin.go.th