ใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำ เพื่อลดปริมาณการใช้น้ำ


การใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำ เพื่อลดปริมาณการใช้น้ำ

2. อย่าเปิดน้ำทิ้ง โดยเปล่าประโยชน์ ใช้เท่าที่จำเป็น

3. ตรวจสอบท่อน้ำรั่วภายในบ้าน ด้วยการปิดก๊อกน้ำทุกตัว แล้วจดมิเตอร์ก่อนและหลังฉีดก๊อกน้ำ

4. ลดความถี่ในการล้างรถใช้ถังน้ำ และฟองน้ำในการล้างรถแทนสายยาง เชื่อไหมว่าสามารถประหยัดน้ำได้ถึง เท่า

5. ใช้สบู่เหลวแบบอ่อนแทนสบู่ก้อนเวลาล้างมือ

6. ใช้เหยือกน้ำกับแก้วเปล่าในการเสิร์ฟน้ำดื่ม

7. รินน้ำ แค่พอดื่มให้หมด  

8. ใช้น้ำสุดท้ายที่ใช้ล้างจานชามหรือซักผ้า มารดต้นไม้

9. รดน้ำต้นไม้ในตอนเช้า ช่วยให้การระเหยของน้ำต่ำ

10. ไม่ใช้ชักโครกเป็นที่ทิ้งเศษอาหาร กระดาษ สารเคมี

ขอบคุณข้อมูล : https://sites.google.com/site/waterislifeedu

08/05/2020

258

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลวังดิน
หมู่ที่ 8 ตำบลวังดิน อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  53000 
Tel. 0-5581-9089  Fax. 0-5581-9090
E-mail::  wangdin_utt@hotmail.com
เว็บไซด์ : www.wangdin.go.th