การส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ


อบต.วังดิน ขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่ทุกคนใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใข้พลักงานโดยการ "ลด ละ เลิก" 

15/06/2020

249

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลวังดิน
หมู่ที่ 8 ตำบลวังดิน อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  53000 
Tel. 0-5581-9089  Fax. 0-5581-9090
E-mail::  wangdin_utt@hotmail.com
เว็บไซด์ : www.wangdin.go.th