วันพระราชทานธงชาติไทย


วันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 08.00 น. พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.วังดิน ร่วมกันเคารพธงชาติ หน้าที่ทำการ อบต.วังดิน เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน ประจำปี 2564

28/09/2021

51

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลวังดิน
หมู่ที่ 8 ตำบลวังดิน อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  53000 
Tel. 0-5581-9089  Fax. 0-5581-9090
E-mail::  wangdin_utt@hotmail.com
เว็บไซด์ : www.wangdin.go.th