สถานที่สำคัญ


Logo เทศบาล

 

สถานที่สำคัญ

น้ำตกวังดิน

น้ำตกวังดินเป็นส่วนหนึ่งของป่าสงวนแห่งชาติป่าลำน้ำน่านฝั่งขวา มีสภาพธรรมชาติที่สวยงาม เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่ระบายน้ำสู่พื้นที่ตำบลวังดิน แล้วไหลลงสู่ลำน้ำน่าน เพื่อประโยชน์ในการสงวนและคุ้มครองพื้นที่ป่า พร้อมทั้งพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว สำนักงานป่าไม้อำเภอ ที่ว่าการอำเภอเมือง และ อบต.วังดิน จึงได้ประสานงานและจัดทำแผนพัฒนาตำบล แผนงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งานสำรวจปรับปรุงน้ำตกวังดิน กิจกรรมปรับปรุงน้ำตกวังดินให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและสำรวจเพื่อจัดตั้งเป็นวนอุทยานท้องที่ หมู่ที่ 7 บ้านวังข่า ตำบลวังดิน อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

 

วัดยางโทน

วัดยางโทนเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของชุมชนบ้านยางโทน หมู่ที่ 4 ตำบลวังดิน และเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธโคดมศรีศากยมุนีที่ได้อัญเชิญขึ้นมาจากวัดราชบูรณราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร ซึ่งถูกทำลายจากระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตรในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยนายนุช จันทร์เขียว ผู้ใหญ่บ้านยางโทนในสมัยนั้นได้ติดต่อขอรับพระพุทธรูปที่เหลือจากการทำลายมาประดิษฐานที่วัดยางโทน พระพุทธโคดมศรีศากยมุนี หรือ พระพุทธโคดมเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เนื้อโลหะสัมฤทธิ์โบราณปางมารวิชัย ศิลปะอยุธยา ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ที่วัดยางโทน บ้านยางโทน ตำบลวังดิน อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

วัดเทพนิมิตจอมคีรีธรรม

วัดเทพนิมิตจอมคีรีธรรมเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของชุมชนบ้านห้วยปอบ หมู่ที่ 8 ตำบลวังดิน

วัดพุทธบาทเขาผึ้ง

วัดพุทธบาทเขาผึ้งเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของชุมชนบ้านวังดิน หมู่ที่ 2 ตำบลวังดิน

วัดวังดิน

วัดวังดินเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของชุมชนบ้านวังดิน หมู่ที่ 1 ตำบลวังดิน

วัดยางจุ้ม

วัดยางจุ้มเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของชุมชนบ้านยางจุ้ม หมู่ที่ 3 ตำบลวังดิน

วัดหนองป่าไร่

วัดหนองป่าไร่เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของชุมชนบ้านหนองป่าไร่ หมู่ที่ 5 ตำบลวังดิน

26/10/2016

1798

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลวังดิน
หมู่ที่ 8 ตำบลวังดิน อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  53000 
Tel. 0-5581-9089  Fax. 0-5581-9090
E-mail::  wangdin_utt@hotmail.com
เว็บไซด์ : www.wangdin.go.th