ข้อมูลทั่วไป


วิสัยทัศน์ฺ

ตำบลน่าอยู่ อาชีพมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง

ประวัติความเป็นมา

ตำบลวังดินเดิมเคยขึ้นอยู่กับตำบลบ้านด่านมีนายชัยนาม วงษ์พานิชเป็นกำนันตำบลบ้านด่าน เมื่อปีพ.ศ.2507แยกจากตำบลบ้านด่านมาตั้งเป็นตำบลวังดินโดยมีนายบุญมี วงษ์แก้ว เป็นกำนันคนแรกของตำบลวังดิน แต่เดิมตำบลวังดินมี 6 หมู่บ้าน ปัจจุบันมี 10 หมู่บ้าน คือ

หมูที่ 1 บ้านวังดิน
หมู่ที่ 2 บ้านวังดิน
หมู่ที่ 3 บ้านยางจุ้ม
หมู่ที่ 4 บ้านยางโทน
หมู่ที่ 5 บ้านหนองป่าไร่
หมู่ที่ 6 บ้านห้วยโปร่ง
หมู่ที่ 7 บ้านวังข่า
หมู่ที่ 8 บ้านห้วยปอบ
หมู่ที่ 9 บ้านคลองสัมพันธ์
หมู่ที่ 10 บ้านวังดิน

ประชาชนส่วนใหญ่ของตำบลวังดิน เป็นคนไทยภาคเหนือ พูดภาษา “คำเมือง” (ภาษาเหนือ) วัฒนธรรมประเพณี สืบทอดมาจากคนภาคเหนือ

 

26/10/2016

2378

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลวังดิน
หมู่ที่ 8 ตำบลวังดิน อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  53000 
Tel. 0-5581-9089  Fax. 0-5581-9090
E-mail::  wangdin_utt@hotmail.com
เว็บไซด์ : www.wangdin.go.th