ติดต่อเรา


 

 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังดิน

ม.8 ต.วังดิน อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์  53000 
Tel. 0-5581-9089  Fax. 0-5581-9090
E-mail::  wang-din@hotmail.com 
เว็บไซด์ : www.wangdin.go.th

 

26/10/2016

1592

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลวังดิน
หมู่ที่ 8 ตำบลวังดิน อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  53000 
Tel. 0-5581-9089  Fax. 0-5581-9090
E-mail::  wangdin_utt@hotmail.com
เว็บไซด์ : www.wangdin.go.th