แก้ไขปัญหาภัยแล้ง


 อบต.วังดิน ขอความอนุเคราะห์ จาก ปภ.พิษณุโลกสูบน้ำระยะไกล เพื่อผลิตน้ำประปา

13/06/2019

566

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลวังดิน
หมู่ที่ 8 ตำบลวังดิน อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  53000 
Tel. 0-5581-9089  Fax. 0-5581-9090
E-mail::  wangdin_utt@hotmail.com
เว็บไซด์ : www.wangdin.go.th