โครงการพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562


องค์การบริหารส่วนตำบลวังดินได้จัดโครงการพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 ในวันที่ 15 ม.ค. และ 29 ม.ค. 63

โดยมีผู้เข้ารับพระราชทานใน วันที่ 15 ม.ค. 2563 จำนวน 102 คน (ผู้นำชุมชน) และ วันที่ 29 ม.ค. 2563 จำนวน 377 คน  (ประชาชน/จิตอาสา) รวม 479 คน

ลิ้งภาพถ่าย

https://www.facebook.com/pg/%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99-1475319242688317/photos/?tab=album&album_id=2575610579325839

https://www.facebook.com/pg/%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99-1475319242688317/photos/?tab=album&album_id=2587793751440855

https://www.facebook.com/pg/%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99-1475319242688317/photos/?tab=album&album_id=2587804058106491

07/02/2020

360

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลวังดิน
หมู่ที่ 8 ตำบลวังดิน อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  53000 
Tel. 0-5581-9089  Fax. 0-5581-9090
E-mail::  wangdin_utt@hotmail.com
เว็บไซด์ : www.wangdin.go.th