โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การจัดทำหน้ากากอนามัยและจัดทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือเพื่อป้องกันตนเอง


องค์การบริหารส่วนตำบลวังดิน ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การจัดทำหน้ากากอนามัยและจัดทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือเพื่อป้องกันตนเอง ในวันที่ 11 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังดิน โดยมีประชาชนและจิตอาสาเข้าร่วมโครงการจำนวน 45 คน

 

ลิ้งภาพถ่าย : https://www.facebook.com/pg/%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99-1475319242688317/photos/?tab=album&album_id=2623174087902821

13/03/2020

1164

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลวังดิน
หมู่ที่ 8 ตำบลวังดิน อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  53000 
Tel. 0-5581-9089  Fax. 0-5581-9090
E-mail::  wangdin_utt@hotmail.com
เว็บไซด์ : www.wangdin.go.th