โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนักบ้า


องค์การบริหารส่วนตำบลวังดินดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนักบ้า โดยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก้สุนัขและแมวในตำบลวังดิน จำนวน 1,421 ตัว โดยดำเนินการระว่างวันที่ 21 พ.ค. - 30 มื.ย. 2563

05/06/2020

439

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลวังดิน
หมู่ที่ 8 ตำบลวังดิน อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  53000 
Tel. 0-5581-9089  Fax. 0-5581-9090
E-mail::  wangdin_utt@hotmail.com
เว็บไซด์ : www.wangdin.go.th