ภาพกิจกรรม

ทำความสะอาดและปรับปรุง ร.ร.บ้านหนองป่าไร่ เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์แยกกักในชุมชน (Community Isolation : CI)

อบต.วังดิน ทำความสะอาดและปรับปรุง ร.ร.บ้านหนองป่าไร่ เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์แยกกักในชุมชน (Community Isolation : CI) สำหรับเป็นสถานที่กักตัว 7-14 วัน ของผู้ป่วยโควิดที่รักษาหายแล้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลวังดิน
หมู่ที่ 8 ตำบลวังดิน อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  53000 
Tel. 0-5581-9089  Fax. 0-5581-9090
E-mail::  wangdin_utt@hotmail.com
เว็บไซด์ : www.wangdin.go.th