ภาพกิจกรรม

บรรยายให้ความรู้ในการป้องกันและการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรค "ลัมปี สกิน"

เมื่อวันที่ 3 และ 4 ส.ค.2564 สพ.ญ.กวินนาถ
บูรณตระกูล นายสัตวแพทย์ชำนาญการ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ได้บรรยายให้ความรู้ในการป้องกันและการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรค "ลัมปี สกิน" จากเชื้อไวรัส กับผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ตำบลวังดิน ณ ห้องประชุม อบต.วังดิน

องค์การบริหารส่วนตำบลวังดิน
หมู่ที่ 8 ตำบลวังดิน อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  53000 
Tel. 0-5581-9089  Fax. 0-5581-9090
E-mail::  wangdin_utt@hotmail.com
เว็บไซด์ : www.wangdin.go.th