ภาพกิจกรรม

อบต.วังดิน ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ลงพื้นที่ผลกระทบจากโรคลัมปี สกิล

เมื่อ 10 ส.ค.64 งานป้องกัน อบต.วังดิน ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือแนะนำวิธีการป้องกันและการวิธีการปฏิบัติในการใช้ยาให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากโรคลัมปี สกิล ในพื้นที่ตำบลวังดิน

องค์การบริหารส่วนตำบลวังดิน
หมู่ที่ 8 ตำบลวังดิน อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  53000 
Tel. 0-5581-9089  Fax. 0-5581-9090
E-mail::  wangdin_utt@hotmail.com
เว็บไซด์ : www.wangdin.go.th